Chopin festival

Chopin festival arrangeras sedan 1946 i Duszniki-Zdrój, en pittoresk kurort i sydvästra Polen. Initiativtagaren till den årliga manifestationen till minne av Frédéric Chopin var Ignacy Potocki. Det bör också nämnas att det var den första efterkrigsfestivalen som grundades i ruinerna av andra världskriget. Chopin festival har med åren blivit en internationell samlingsplats för musikälskare och unga musiktalanger. Det fanns två tankar som legat till grund för etableringen av festivalen. Den ena var minnet av Frédéric Chopins första konsert 1826 i Duszniki-Zdrój. Den andra var det patriotiska budskapet till polska befolkningen som drabbades hårt av andra världskriget – festivalen skulle symbolisera en sammanhållande länk för nationen. Chopin festival äger rum i augusti varje år och tidpunkten är ingen tillfällighet. Chopin besökte nämligen den lilla kurorten i augusti 1826 när han var sexton år gammal. Han anlände i sällskap av sin mor och två systrar. Det var hans läkare som ordinerade just den här kurorten på grund av Chopins sviktande hälsa. Bevarade brev som Chopin skrev till sin skolkamrat Wilhelm Kolberg och pianoläraren Józef Elsner vittnar om hans förtjusning av omgivningarna. Under sin vistelsetid på kurorten gav Chopin två välgörenhetskonserter under augusti månad till förmån för lokala hemmet för föräldralösa barn. Och det är den konserten som Ignacy Potocki hade i åtanke när han tog initiativet till den första efterkrigsfestivalen. Chopin själv nämnde inte ett ord om sina konserter i sina brev men de blev omtalade i tidningar. Den första konserten gav Chopin den 16 augusti 1826. Den första Chopin-festivalen ägde rum den 25 och 26 augusti, 120 år senare. Två berömda pianister uppträdde på denna första manifestation till minne av den store Chopin – Zofia Rabcewiczowa och Henryk Sztompka. Båda gick till historien som utomordentligt skickliga pianister som interpreterade Chopin med bravur. Zofia Rabcewiczowa var elev till den berömde pianisten Arthur Rubinstein som var själv en av de största Chopin-tolkare. Henryk Sztompka vann första priset i den första internationella Chopin pianotävlingen i Warszawa 1927 och beskrevs som Chopin-tolkare genom kall.