Klassisk musik och en stor kompositör

Klassisk musik är en väldig bred term som ofta brukar hänvisa till europeisk konstmusik eller kompositioner skrivna under tidig modern era. Man skiljer den klassiska genren av musik från bland annat populärmusik och folkmusik, och man brukar inte heller inkludera afrikansk eller österländsk musik i begreppet. Oftast associerar man till de gamla europeiska storheterna som Beethoven, Bach, Mozart, List eller Chopin. Intressant är att många av dem levde och verkade i samma städer och på så vis kom i kontakt med varandras verk och kunskap. Fréderic Chopin, pianisten och kompositören som skrev krävande verk för duktiga musiker, är ett strålande exempel på en typisk klassisk kompositör.

En klassisk kompositör
Såhär kanske det såg ut när han komponerade klassisk musik

Chopin växte upp under påvra förhållanden

Uppvuxen i en polsk underklassfamilj blev hans talang ändå vida känd redan vid tio års ålder. Med dåtidens politiska turbulens hamnade han efter många turer i Paris där han lärde känna andra tonsättare, som Franz Liszt, Robert och Clara Schumann samt Hector Berlioz. Paris var ett centra för klassisk musik under mitten av artonhundratalet, men också för andra konstarter. Chopin var vän med bland andra de franska författarna Balzac och Delacroix. Idag hör man sällan Klassisk musik i klubbmiljö, men verken av klassiska kompositörer återfinns ofta i moderna remixer. Beethovens Ödessymfoni och Bachs Air är några av de där melodierna som nästan alla känner igen.