Klassisk sång ställer krav på tekniken

Klassisk musik

Klassisk sång är den delen av klassisk musik som framförs av en professionell sångare. Många klassiska kyrkoverk, operetter och operor kräver skickliga sångare med avancerad teknik. Opera är den vanligaste förekommande konstformen för klassisk musik och många kända operor nyproduceras i de stora operahusen över hela världen. De sångare som får sjunga de stora rollerna har genomgått mycket träning. Ofta handlar det inte bara om att sjunga bra, utan man måste också ha rätt teknik. Rösterna inom klassisk sång uppdelas i olika tonlägen. Den ljusaste kvinnliga rösten kallas sopran och den lägre kallas alt. Däremellan finns också mezzosopran. För män är de vanligaste röstlägena tenor, baryton och bas. I vissa fall finns också tenorbaryton och basbaryton om man vill nyansera begreppen ännu mer. Olika roller inom operan är skrivna för olika röstlägen. Är du en sopran sjunger du roller som är skrivna för en sopran, och likadant om du är alt eller bas. Tillsammans bildar ensemblen en kör där få personer kan komplettera varandras stämmor.